GAUČ,

DOBRÁ KNIHA

A VY.

Original on Transparent.png

NIČ TAKÉ AKO "MAŤ PRÍLIŠ VEĽA KNÍH" NEEXISTUJE.

Reading with Coffee