Často kladené

OTÁZKY

Ako pošlem rukopis?


Rukopis môžete zaslať aj zo svojej emailovej schránky na našu emailovú adresu: vydavatelstvo@bookly.sk
Môžem dostať knihu aj s podpisom autora?


Áno! Prvých 20 kníh zasielame aj s podpisom autora.
Čo musí spĺňať môj rukopis, aby ste ho vydali?


Je nám jedno o aký žáner ide, tešíme sa rozmanitej škále. Rukopis musí mať hlavu a pätu, dobre premyslené postavy, netradičnú zápletku a záver, ktorý nechá čitateľov premýšľať ešte dlho po prečítaní.